A Barcelona, podeu generar la vostra pròpia energia

Els edificis d'habitatges són uns dels principals consumidors d'energia de la ciutat. Ara tenim l'oportunitat de convertir els habitatges en petites centrals generadores d'energia neta i que ajudin a compensar-ne el consum. 

Això ja és possible, no només per les excel·lents condicions climàtiques de Barcelona, una ciutat amb moltes hores de sol, sinó també perquè les tecnologies de les energies renovables són més eficients i accessibles a la ciutadania que mai. 

Podem generar energies renovable als terrats de diverses maneres:   

  • Energia solar fotovoltaica. Permet generar electricitat a partir de la llum solar. L’electricitat generada es pot abocar a la xarxa elèctrica o bé autoconsumir-se instantàniament per rebaixar el consum d’energia de la xarxa convencional. 
  • L’energia solar tèrmica consisteix a aprofitar l’energia procedent del sol per escalfar aigua calenta sanitària. 
  • La minieòlica aprofita l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica. Es genera a partir del moviment dels aerogeneradors per efecte del vent. 

 

Servei d’informació a l’autoconsum 

Per complir l’objectiu d’increment d’energia renovable cal involucrar tots els sectors presents a la ciutat, i, en aquest sentit, el sector residencial té un pes vital i unes particularitats molt específiques que no permeten generalitzar solucions i que, per tant, sovint requereix una atenció molt personalitzada.  
Barcelona posa a disposició de la ciutadania, empreses i qualsevol persona o entitat interessada un servei d’informació i acompanyament, un espai on consultar i resoldre, de primera mà, dubtes i qüestions sobre l’energia solar i una possible nova instal·lació de generació fotovoltaica.  

Contactant amb aquest servei podreu resoldre dubtes, conèixer el potencial de la vostra coberta i fins i tot establir una trobada amb tècnics i experts en la matèria.  

Aquí trobareu les respostes als dubtes que us pugueu plantejar si voleu instal·lar sistemes d’autogeneració d’energia al vostre edifici.  

 

El teu edifici pot generar energia?

A través d’aquest mapa podreu saber si el vostre edifici té potencial energètic per generar la vostra pròpia energia.

Ajudes i bonificacions

L’Ajuntament de Barcelona ofereix ajudes a través de subvencions i avantatges fiscals per generar la vostra pròpia energia. 

Entitats del sector energètic

Amb les mesures i actuacions previstes en el procés de transició cap a un nou model energètic, l'Ajuntament de Barcelona, més enllà de potenciar la generació renovable a la ciutat, també vol reactivar i impulsar un sector empresarial de proximitat compromès amb les energies renovables i l'eficiència energètica, que pugui generar nova ocupació de qualitat. 

A fi de potenciar aquest sector i l’increment d’instal·lacions de generació renovable a la ciutat s’ha considerat oportú crear un espai de trobada i relació de ciutadania, tècnics i empreses amb tècnics experts de l’administració.  

Més enllà del Servei d’informació a l’Autoconsum de l’Ajuntament hi ha experts del sector amb una àmplia experiència a la ciutat. Per mantenir l’equanimitat i que no prevalguin uns tipus de professionals sobre els altres, l’Ajuntament recomana que contacteu directament amb els gremis i col·legis professionals següents. Us oferiran un llistat d’experts i empreses amb capacitat per desenvolupar i instal·lar projectes per generar la vostra pròpia energia.  

Tràmits per a les instal·lacions solars voluntàries 

Tràmits per a la justificació del compliment de l'ordenança solar de Barcelona

Si heu de fer una instal·lació solar o una d’alternativa per requeriment de la normativa (edificis de nova construcció o rehabilitació integral) consulteu l’apartat dedicat a l’Ordenança solar de Barcelona

Casos d’èxit

A la ciutat de Barcelona, especialment gràcies a la curiositat i l’empenta d’alguns veïns i veïnes, algunes comunitats han decidit apostar de manera col·lectiva per la instal·lació de plaques solars a la finca amb la finalitat de reduir les despeses de l’escala (des de l’ascensor fins als llums del pàrquing) i, a més, aconseguir un petit estalvi econòmic mensual en la factura de cada un dels habitatges que es beneficien d’una part de l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica. 

Us adjuntem un recull de vídeos i materials on s'expliquen les experiències de diverses comunitats de veïns que han optat per tirar endavant una instal·lació d’autoconsum compartit.

Explica’ns la teva experiència en aquest formulari.