Molts edificis de Barcelona tenen les condicions apropiades per instal·lar equips de generació d’energia al terrat. Per poder conèixer tot aquest potencial generador d’energia, l’Ajuntament ha desenvolupat el Mapa de recursos energètics de Barcelona. 

Aquest mapa classifica els edificis segons el seu aprofitament energètic (solar fotovoltaic, solar tèrmic o minieòlic), i a més, dona informació sobre l’energia que es podria generar, l’estalvi d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el cost estimat de la inversió que caldria fer. 

El mapa proporciona una superfície de captació de 7.899.532 m2, tenint en compte que s’han considerat com a òptimes per a la generació d’energia solar les cobertes amb radiació disponible.

Segons aquestes dades, el potencial generador dels terrats és de: 

  • 1.191 GWh/any d’energia solar fotovoltaica, una quantitat equivalent al 60% aproximadament del consum elèctric del sector domèstic de Barcelona. 

  • 5.495 GWh/any d’energia solar tèrmica, l’equivalent al consum anual per obtenir aigua calenta sanitària d’aproximadament 4.000 piscines com les Picornell. 

 

Vols saber quanta energia pots generar a casa teva? Cerca el teu edifici i descobreix el seu potencial energètic: