El consum residencial de Barcelona representa un percentatge del 30% del total d'energia consumida a la ciutat.  D’aquest consum a les llars, aproximadament el 28% prové de l'aigua calenta sanitària; el 25%, de la calefacció; el 39%, dels equipaments (electrodomèstics i parament de la llar); el 7%, de la il·luminació, i l’1%, de la refrigeració. 

Per la seva banda, el consum del sector comercial representa el 34% del consum total de Barcelona. Aquest consum, en el sector comerç i serveis (sense considerar grans equipaments) es reparteix de la manera següent: el 5% prové de l’aigua calenta sanitària; el 27%, de la calefacció; el 17%, de la climatització, i el 51%, a la maquinària i equips elèctrics (excepte climatització).  

Aquestes dades corresponen al darrer balanç d’energia de Barcelona, publicat el 2018. 

Per això, és vital treballar per estalviar energia a casa i a la feina, no només per contribuir a la reducció d’emissions de GEH, sinó també per reduir la vostra factura elèctrica.  

Calculadora energètica

Per poder estalviar millor és recomanable, en la mesura del possible, fer una auditoria energètica que permeti plantejar una sèrie de millores en matèria d'eficiència energètica per reduir els consums d'electricitat, gas i aigua. A la llar, es pot dur a terme una auditoria simplificada o utilitzar eines com la calculadora energètica.

Rehabilitar per estalviar

L'Ajuntament de Barcelona impulsa anualment ajuts a la rehabilitació d'habitatges orientats a la generació i estalvi d'energia.  

Promoció del vehicle elèctric

Barcelona disposa d’una àmplia oferta de serveis de vehicle elèctric compartit (ciclomotors i cotxes) per resoldre els desplaçaments que no es puguin fer en transport públic, a peu o en bici.