Un nou
model energètic

Barcelona, en la seva Declaració d’Emergència Climàtica, s’ha proposat reduir per a l'any 2030 un 50% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle respecte als valors del 1992. Això implica reduir unes 1.950.000 tones de GEH.

Generació
d’energia local

La ciutat vol minimitzar la dependència energètica dels combustibles fòssils i fomentar la generació local d’energia renovable per reduir les emissions de Co2. Això implica dissenyar un nou model energètic més sostenible. 

Reduir el
consum energètic

Barcelona consumeix 15.896 GWh d’energia l’any. Això suposa un total de 3,6 milions de tones de GEH, que seria el mateix  que fer  mig milió de voltes al planeta Terra per la línia de l’equador amb un cotxe dièsel.  

Notícies

29 Novembre, 2021 - 14:17h

Un paviment reductor de temperatura i soroll s’instal·la al carrer del Torrent de l’Olla

Es tracta d’una prova pilot feta en col·laboració amb el projecte europeu Life Heatland i que també s’ha implantat a la ciutat de Múrcia amb resultats satisfactoris.

12 Novembre, 2021 - 15:05h

L’aturada i la disminució de l’activitat durant la pandèmia permet reduir 824.310 tones de CO2

Aquesta baixada es deu, en concret, a la disminució de la mobilitat interna, de l’activitat portuària i aeroportuària, el tractament de residus i el consum energètic.

9 Novembre, 2021 - 10:17h

S’amplien els descomptes del bo social elèctric fins al 70% i augmenta el pressupost per a l’aportació directa a persones consumidores del bo social tèrmic

Subministraments bàsics. L’alça dels preus de l’electricitat i del gas ha motivat que el Govern central ampliï el descompte del bo social elèctric i augmenti l’aportació per al bo social tèrmic.

8 Novembre, 2021 - 18:04h

El consum alimentari a la ciutat genera 2,5 milions de tones de CO2 anuals

Emissions de CO2. Consumir productes de temporada i de proximitat, i menys la proteïna animal ajudarien a reduir aquesta petjada de carboni.