Sunlight is the Earth’s main source of energy and Barcelona enjoys many hours of sunshine throughout the year. We have enormous energy potential in Barcelona if we harness solar energy.

So the City Council is promoting the exploitation of the city’s roofs, roof terraces and public spaces to generate energy, under its new Incentive Programme for Solar Energy Generation in Barcelona.

The city wants to make a solid commitment to a changed model based on generation from clean energies, and set out a path towards energy democratisation, participation and involvement by everybody (authorities, city residents and businesses) in changing the energy model.

The aim is that self-consumption, self-production and renewable, local generation become part of daily life. At the same time, there is a desire to make the professional renewable energies sector more dynamic with increased demand for installations and the creation of quality jobs.

There are four areas of action:

Tot i així, més enllà dels quatre àmbits aquí descrits, el més important és que l’Ajuntament doni exemple i alhora es cerquin noves oportunitats i sinergies per tal que el privat esdevingui un actor clau en la transició energètica i en la generació d’energia renovable, tant el terciari i industrial com el sector residencial.

Per cada cas es treballen estratègies i canals de comunicació específics que permeten arribar més fàcilment als diferents actors. El que es pretén es fer créixer la generació i l’autoconsum en particular més ràpid del que estaria previst en el cas de no intervenir, cercant noves oportunitats en tots els aspectes, tecnològiques, interpretacions normatives, facilitant l’accés a la informació, exemplificant i generant dreceres mitjançant equipaments municipals.