L’Ajuntament de Barcelona participa activament en la Setmana de l’Energia que es celebra cada any durant el mes de juny coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible (European Sustainable Energy Week), una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat amb relació a l’estalvi, l’eficiència i la generació energètics. 

Diverses entitats i equipaments de Barcelona ofereixen visites i activitats per fomentar la transició energètica i posar l’èmfasi en la implicació activa de les persones. 

Barcelona participa en les estratègies globals i suma esforços per ser més resilient i autosuficient en l’àmbit local, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte global per fer front al canvi climàtic. La transició energètica de la ciutat es basa en els dos principis següents: 

  • Generació renovable i local La ciutadania ha de ser un actor clau en l’increment de la generació renovable i local d’energia, i en el foment de les instal·lacions d’autoconsum. 
  • Democràcia energètica La ciutadania ha de participar en les polítiques energètiques del territori i ha de tenir un paper actiu i responsable en el seu consum energètic, cosa que implica canviar els hàbits, fer un ús racional de l’energia, optimitzar-ne la demanda i cobrir-la amb màquines més eficients. Cal posar a l’abast de la ciutadania les eines necessàries perquè el canvi sigui possible i real. 

A Catalunya, la Setmana de l’Energia l’organitzen l’Institut Català d’Energia (ICAEN), la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona, el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, a més del mateix Ajuntament de Barcelona.