A Barcelona ciutat es matriculen el 15% dels vehicles elèctrics (VE) de l’Estat espanyol i el 40% dels que ho fan a Catalunya. Això vol dir que és capdavantera en l’adopció de mesures d’impuls del vehicle elèctric i un model de referència per a altres ciutats del món. 

La ciutat ofereix diversos avantatges per a l’ús del vehicle elèctric, amb més de 450 punts de recàrrega repartits per nombroses estacions i aparcaments a tots els districtes (125 d’específics per a motos elèctriques), una bonificació del 75% en l'impost de vehicles de tracció mecànica i tarifa de 0 euros en l’estacionament a les places d'àrea blava i bonificacions a les zones d’àrea verda

Barcelona també disposa d’una àmplia oferta de serveis de vehicle elèctric compartit (ciclomotors i cotxes) per resoldre els desplaçaments que no es puguin fer en transport públic, a peu o en bici. 

Pla director del vehicle elèctric

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una línia estratègica per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat, afavorint una mobilitat sostenible, així com avançant en la millora de la qualitat de l’aire a partir de la reducció de les emissions de contaminants fòssils i el consum de fonts locals, en benefici de la convivència urbana. 

Entre altres mesures, s’ha posat en marxa la Plataforma LIVE, oberta a totes les entitats públiques i privades relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC (gas natural comprimit), amb l’objectiu de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques i nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement. 

Endolla Barcelona, el servei de punts de recàrrega elèctrica

Endolla Barcelona és la xarxa de punts de recàrrega per a motos i cotxes elèctrics de Barcelona. Consulteu el mapa de punts de recàrrega i localitzeu l'estació més propera. Recarregueu de manera còmoda i àgil en les diferents estacions de la ciutat.  

Com funciona 

Primer heu de descarregar l’app Smou, crear l’usuari i, si teniu la targeta de vehicle elèctric, podeu vincular-la. Activeu el servei Endolla Barcelona i consulteu el punt de recàrrega més proper.