Impuls de l’energia verda als centres esportius municipals

S’instal·laran un total de 2.267 panells fotovoltaics en 7 centres esportius municipals, amb una superfície conjunta de 5.932,78 metres quadrats. Es calcula que generaran més d’1,69 milions de kWh anuals d’energia renovable, l’equivalent al consum energètic de 541 habitatges durant un any. Aquesta aposta per la generació d’energia des de equipaments municipals contribueix a la reducció de les emissions de carboni i al foment de l’autosuficiència energètica.

..
17/11/2023 - 14:43 h - Esports Ajuntament de Barcelona

S’invertiran 1,48 milions d’euros per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en set centres esportius municipals: CEM Horta, CEM Bac de Roda, CEM Júpiter, CEM Vintró – Joan Alentorn, CEM Can Dragó, CEM Piscines Bernat Picornell i CEM Perill. En total, sumen un conjunt de 2.267 panells amb una superfície conjunta de 5.932,78 metres quadrats i una potència nominal de 1.220 KW.

Des de l’estiu, quatre dels set centres, inclòs el CEM Bac de Roda, ja tenen en funcionament plaques fotovoltaiques, mentre que els altres (Can Dragó, Piscines Bernat Picornell i Perill) es troben en el procés de posada en marxa dels panells. A més, el CEM Horta i el CEM Bac de Roda són dues de les instal·lacions amb més potència en l’àmbit municipal, després de la central fotovoltaica del Fòrum.

Aquestes accions s’emmarquen en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar un model energètic just, democràtic i renovable, amb un focus clar en l’autogeneració i l’autoconsum. La instal·lació de plaques fotovoltaiques no només redueix la dependència dels equipaments esportius de la xarxa elèctrica convencional, sinó que també contribueix a minimitzar l’impacte de la contaminació atmosfèrica.