La plaça dels Àngels del futur: més amable, dinàmica i verda

La remodelació del sòcol n’incentivarà l’ús del veïnat amb la incorporació del CAP Raval Nord, l’ampliació del MACBA i la creació de noves zones d’estada, vegetació i ombra. L’actuació comença al juny i s’enllestirà el 2027.

Imatge recreada digitalment de la plaça dels Àngels un cop enllestida l'ampliació del MACBA al Convent dels Àngels.
04/03/2024 - 13:41 h - Urbanisme i infraestructures Ajuntament de Barcelona

L’actualització de l’espai urbà inclou la plaça dels Àngels i els carrers adjacents, com la plaça de Terenci Moix o l’eix comercial del carrer de Joaquín Costa.

La plaça, que guanyarà 1.105 metres quadrats d’ús ciutadà, serà l’epicentre d’un eix de serveis amb el nou CAP Raval Nord, que es reubicarà a la Capella de la Misericòrdia, i amb l’ampliació del MACBA al Convent dels Àngels.

L’actuació hi preveu incorporar arbrat, vegetació, bancs i gandules.

Un MACBA que es relaciona al màxim amb la ciutat

L’ampliació del MACBA permetrà incorporar al museu 2.110 metres quadrats de noves sales d’exposicions, galeria i instal·lacions. A més, s’hi crearà una terrassa de 350 metres quadrats oberta a tothom.

Les obres es licitaran al juny i començaran al novembre, amb la previsió que s’acabin el 2027.

Més capacitat assistencial al nou CAP Raval Nord

El centre es trasllada a la Capella de la Misericòrdia, que formarà part de les instal·lacions juntament amb un edifici de nova construcció.

Els serveis que s’hi ofereixen actualment, d’atenció primària i especialitzada, i de salut sexual i reproductiva, es mantindran en la nova ubicació.

Les obres començaran al juny i es preveu que el centre entri en funcionament el primer trimestre del 2026.

Related news