Instal·lades plaques fotovoltaiques a la Seu del Districte i als apartaments tutelats Pau Casals

Ambdues actuacions s’emmarquen en el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona

..
30/01/2024 - 16:24 h

La Seu del Districte de Nou Barris i els apartaments tutelats Pau Casals ja disposen de plaques fotovoltaiques. Totes dues actuacions s’emmarquen en el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, que té com a objectius reduir l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania, i augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.

Als apartaments tutelats, les plaques instal·lades permetran generar més de 43.000 kilowatts l’any, el que equival al consum anual de 19 llars, i suposa, a més, un estalvi de 15,5 tones de CO2 l’any.

En el cas de la Seu del Districte, la instal·lació generarà 26.000 kilowatts cada any, o el que és el mateix, el subministrament d’11 llars en aquest període, i així s’evita el consum de més de 9,3 tones de CO2 l’any.

Cap a un nou model energètic

El Govern municipal va presentar, el juliol del 2016, la Mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica, en una aposta per canviar el model energètic actual i avançar cap a la sobirania energètica.

La mesura té com a objectius doblar la generació d’energia solar municipal procedent d’energies renovables i augmentar en un 10% la generació elèctrica privada procedent de renovables.

En aquest context, el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona és l’eina que ha de fer créixer i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, en espais i cobertes tant públics com privats. La idea és que l’autoconsum, l’autoproducció i la generació energètica renovable i local formin part de la quotidianitat de Barcelona, i convertir la ciutat en un referent en aquest àmbit.