Estratègia per reduir a la meitat les emissions dels vehicles de repartiment

Per millorar i fer més eficient i sostenible la distribució urbana de mercaderies, l’Ajuntament de Barcelona i les principals associacions empresarials i sindicals del sector han acordat una estratègia amb deu objectius perquè el 2030 les emissions dels vehicles de repartiment siguin un 50% inferiors i el 40% de les compres en línia no s’entreguin a les cases, sinó que es vagin a buscar en punts de recollida. Per fer-ho possible, s’ampliarà la xarxa d’aquests punts perquè tothom en tingui un a menys de 200 metres.

..
21/02/2023 - 12:03 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

Les principals fites de l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies (DUM) 2030 són:

  1. Incrementar en un 20% l’oferta d’hores de càrrega i descàrrega en espais regulats i reequilibrar la demanda. També s’ampliaran els espais interiors de mercats per a treballs logístics i els horaris nocturns.
  2. Lliurar el 40% de les compres en línia en punts de recollida. Se n’ampliarà la xarxa perquè cada persona en tingui un a menys de 200 m. També es volen realitzar un 33% de les entregues a través de centres de distribució urbana de mercaderies.
  3. Reduir en un 50% les emissions dels vehicles de repartiment. Es fomentarà la reconversió cap a vehicles més sostenibles i de zero emissions.
  4. Multiplicar per deu les bicicletes i els cicles de repartiment i disposar d’un servei de mercaderies urbanes a la xarxa ferroviària.
  5. Disminuir els sinistres de trànsit, les víctimes i les persones ferides greus amb vehicles de repartiment implicats.
  6. Baixar en un 60% la indisciplina entre els conductors dels vehicles de DUM.
  7. Mantenir els metres quadrats de sòl industrial integrats en la ciutat que es destina a la recepció i la distribució de mercaderies.
  8. Crear una oficina DUM per millorar la comunicació entre els consumidors i les empreses de distribució.
  9. Estendre l’app SPRO al 75% dels municipis metropolitans. És una aplicació per buscar la zona de càrrega i descàrrega més propera i validar-ne l’aparcament.
  10.  Promocionar la recerca i la creació de solucions tecnològiques i d’innovació relacionades amb la distribució urbana de mercaderies.

Related news