9 Novembre, 2021 - 10:17

Subministraments bàsics. L’alça dels preus de l’electricitat i del gas ha motivat que el Govern central ampliï el descompte del bo social elèctric i augmenti l’aportació per al bo social tèrmic.

La mesura del Govern amplia el descompte del bo social elèctric en la factura de la llum fins al 60% o 70% fins el 31 de març de 2022 i també augmenta el pressupost d’enguany per a les ajudes directes per al bo social tèrmic.

El Reial decret llei 23/2021, de 26 d’octubre, conté un paquet de mesures urgents en matèria d’energia per a la protecció de les persones consumidores i la introducció de transparència en els mercats majoristes i minoristes d’electricitat i gas natural.

 

Què és el bo social elèctric?

El bo social elèctric és un descompte en la factura elèctrica.

El bo social és un mecanisme per protegir les persones consumidores més vulnerables aplicant reduccions en la factura elèctrica. D’acord amb la situació econòmica i altres requisits personals, familiars i de renda de cada persona consumidora, el descompte pot ser del 25% o del 40%. Ara s’amplia al 60% o 70% fins el març de 2022.

 

Qui es pot beneficiar dels descomptes del bo social en la factura elèctrica?

Per beneficiar-se’n, la persona consumidora ha de complir els requisits següents:

  1. Tenir contractada la tarifa PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor), que és la tarifa regulada que només ofereixen les comercialitzadores de referència, que tenen l’obligació d’oferir i finançar el bo social elèctric amb una potència igual o inferior a 10 kW, i estar empadronada a l’habitatge que rep el subministrament.
  2. Complir els requisits personals, familiars i de renda establerts (persones consumidores vulnerables, vulnerables greus o en risc d’exclusió).
  3. D’altra banda, hi ha condicions que també permeten beneficiar-se’n, com ara ser família nombrosa, tenir una discapacitat igual o superior al 33% i ser víctima de terrorisme i de violència de gènere. També poden els pensionistes per jubilació o incapacitat permanent que rebin la prestació mínima.

A més a més, se n’afegiran d’altres depenent del tipus de reducció.

 

Com se sol·licita el bo social?

Per accedir a aquesta prestació, les persones consumidores que compleixin els requisits han de sol·licitar-la a la seva companyia comercialitzadora de referència i han de renovar-la cada dos anys.

La sol·licitud a la comercialitzadora de referència es pot fer per telèfon, a les seves oficines, per correu postal, per correu electrònic o per la pàgina web que consta en la factura.

Quins són els nous descomptes?

El reglament del bo social elèctric estableix tres categories de persones usuàries que es poden beneficiar del bo, amb avantatges diferents depenent de cada cas.

  • Persona consumidora vulnerable. En aquest cas, el descompte en la factura s’amplia del 25% al 60% fins el 31 de març de 2022. Hi ha, però, uns límits de quilowatts anuals que depenen de la situació de cada cas: si hi ha menors, si s’és família nombrosa, etcètera.
  • Persona consumidora vulnerable greu. Els requisits econòmics per accedir-hi són més restrictius, però en aquest cas el descompte s’amplia del 40% al 70% fins el 31 de març de 2022. També hi ha les mateixes limitacions de quilowatts consumits que es beneficien del bo.
  • Persona consumidora vulnerable greu en risc d’exclusió social. Són llars en situacions molt precàries, en què intervenen els serveis socials: la factura de la llum els és gratuïta.

 

Què és el bo social tèrmic?

A diferència del bo social elèctric, el bo social tèrmic és una ajuda directa a les persones consumidores vulnerables per pal·liar la pobresa energètica respecte a l’energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina.

Tindran dret al bo social tèrmic automàticament totes les persones amb dret al bo social elèctric. No cal sol·licitar-lo i, per tant, tots dos són acumulables. El 31 de desembre es registren els subministraments amb bo social i el trimestre següent han de rebre una transferència l’import de la qual es fixa en funció de la zona climàtica on estigui la llar i el tipus de persona consumidora vulnerable.

La quantitat mitjana que rebran les persones beneficiaries és de 90 euros, tot i que en alguns casos podrà arribar a 124 euros.