28 June, 2022 - 17:52

Habitatge. L’objectiu és rehabilitar 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Oberta la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació energètica del parc d’habitatge de la ciutat, que, segons conclou el darrer estudi de l’Observatori Municipal de l’Habitatge de Barcelona, està envellit i és vulnerable energèticament. La inversió pública per a aquests ajuts és de 71 milions d’euros (41 milions provindran dels ajuts europeus Next Generation), la quantitat més gran fins ara per a aquest tipus de rehabilitacions. L’objectiu és reformar 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Es calcula que rehabilitar un habitatge energèticament permet un estalvi de 620 euros l’any de mitjana en la factura de la llum i permet reduir l’emissió de CO2 en 811 quilograms per habitatge rehabilitat.

Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de juny de 2023, i s’actuarà en tres línies diferents: en habitatges, en edificis sencers i en l’àmbit del barri. Els col·legis professionals d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, col·laboraran en la tramitació dels expedients de la línia d’edificis per agilitar els processos de validació de projectes.

Les obres seran subvencionables fins a 3.000 euros, i hauran de reduir el consum d’energia com a mínim en un 30% i la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració en un 7%. En el cas dels edificis, la subvenció pot anar del 40% al 80%, segons l’estalvi aconseguit.

Pel que fa als barris, es preveu actuar en l’àmbit del Pla de barris, on estan integrades les finques d’alta complexitat, i en sis barris més: la Pau, Canyelles, la Trinitat Vella, el Congrés i els Indians, Can Peguera i el Besòs i el Maresme, amb una població de 87.500 habitants i, aproximadament, 350 edificis i 11.000 habitatges.

Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en l’estratègia de regeneració urbana en barris vulnerables amb un parc residencial degradat per desplegar-hi mesures socials, ambientals i econòmiques que contribueixin a millorar les condicions d’habitabilitat del veïnat i a reduir les desigualtats.

More info