14 Novembre, 2023 - 09:21

“Amb les comunitats energètiques volem que les persones s’organitzin per generar la seva energia, però que també puguin gestionar-la i emmagatzemar-la", Montserrat Mata, sòcia fundadora de la cooperativa Emelcat.

“Amb les comunitats energètiques volem que les persones s’organitzin per generar la seva energia, però que també puguin gestionar-la i emmagatzemar-la”, Montserrat Mata, sòcia fundadora de la cooperativa Emelcat.

A què es dedica Emelcat? 

Emelcat és una cooperativa formada per persones que provenen del món de la ciència i l’enginyeria que es dediquen a l’àmbit de l’energia. Quan ens vam constituir, el nostre objectiu era treballar la transició energètica cap a un model més sostenible socialment i ambientalment. Això volia dir treballar amb les energies renovables, un tema en el qual ja teníem experiència. El que vam adonar-nos és que ens faltava tractar el vector de gestió i emmagatzematge d’aquesta energia per poder-la lligar amb els consums. Així doncs, ens vam fundar amb aquesta idea, treballar la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatzematge elèctric dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim.  

Quins són, a grans trets, els serveis que oferiu? 

Hem desenvolupat diferents línies de treball lligades a sistemes on seria interessant emmagatzemar energia com són l’autoconsum residencial, la generació d’energies renovables i les comunitats energètiques i hem desenvolupat programari per a dimensionar-ho o gestionar-ho. La generació d’energies renovables ens interessa especialment. L’objectiu és generar energia als parcs eòlics i solars amb el seu propi emmagatzematge que permeti la gestió de l’energia. Pel que fa a les comunitats energètiques, volem que les persones s’organitzin per generar la seva energia però també puguin gestionar-la i emmagatzemar-la. Els nostres destinataris són des de pobles petits que s’ho poden arribar a fer tot, a pobles grans que poden compartir l’energia que generen, passant per grups d’àmbit urbà. Per últim, tenim una última línia que treballa per gestionar i optimitzar la generació i l’emmagatzematge d’energia amb el desenvolupament de programari específic. També fem assessorament i gestions lligats a aquest temes.

Vau presentar el projecte “Comunitat energètica al barri de la Barceloneta” als pressupostos participatius de l’Ajuntament de Barcelona. De què es tracta aquest projecte? 

Treballem al voltant de la Fàbrica del Sol per intentar que la Barceloneta i els seus equipaments puguin generar i emmagatzemar energia i compartir-la amb el veïnat. Tot va començar el 2019 quan vam participar en el Grup de Treball d’energia del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i vam proposar treballar amb les comunitats energètiques. Vam analitzar-ne unes quantes, i vam escollir la de la Barceloneta. Vam fer un estudi concret de les possibilitats que s’oferien i quan van sortir els pressupostos participatius de l’Ajuntament ens hi vam presentar. El projecte el vam lligar també amb els centres educatius del barri. Un cop s’acabin les diferents fases del procés i el projecte es concreti, s’obrirà a concurs públic.

Creem la Comunitat Energètica de la Barceloneta

Què és el Pol cooperatiu per a la transició energètica BATEC?  

El 2019 havíem col·laborat amb Coòpolis en un projecte que, entre altres objectius, buscava activar els professionals del sector de l’energia. Gràcies a ells vam crear el “Pol cooperatiu d’energies de Barcelona: BATEC” on participem algunes cooperatives com LaCol, Societat Orgànica, SEBA, Aiguasol, la Ciutat Invisible, Azimut360 o nosaltres, Emelcat, algunes d’elles membres de la Xarxa B+S. El format escollit és una “Cooperativa de serveis” que ens agrupa a totes per buscar projectes conjunts.

Per què vau decidir constituir-vos com a cooperativa?  

Volíem que els beneficis i decisions fossin per a les persones que hi treballen. La idea és que la dinàmica de la cooperativa es quedi sobre la gent que fa l’esforç físic i mental. Creiem que en el món en general hauria de ser així.

El mes de juliol passat Coòpolis i la Secretaria B+S van organitzar una sessió sobre cooperativisme i sostenibilitat en la qual vau participar. Quines experiències vau compartir?  

En la presentació “Economia social en el món de la sostenibilitat. Experiència organitzativa, les cooperatives” vam explicar la cooperativa impulsada al voltant del món universitari, concretament, el de la UPC. L’alumnat de la universitat s’hi implica a través de pràctiques i utilitzen el model cooperatiu, ja que veuen el repartiment dels guanys més just.

Què és el que més t’enorgulleix de la teva feina? 

La nostra feina es basa en un canvi del model energètic per a fer-lo més ètic i sostenible tant socialment com ambientalment. Estic molt contenta de treballar en aquesta línia, tenim el poder de canviar moltes coses.