30 Novembre, 2022 - 11:31

Qualitat de l'aire. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire a Barcelona per l’any 2021.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat l’Informe anual de qualitat de l’aire a Barcelona per l’any 2021, un any encara marcat per les mesures de control de la COVID-19 que van influir de forma global en una menor mobilitat motoritzada.

Els nivells mitjans anuals de contaminants de l’aire de l’any passat van ser semblants als del 2020 i inferiors als anys previs de la pandèmia. Les mitjanes anuals de NO2, PM10 i PM2,5 es mantenen per sota dels màxims legals establerts per la Unió Europea, però molt per sobre dels nivells guia de protecció establerts per l’Organització Mundial de la Salut.

Així, la mitjana d’exposició de la població a la ciutat va ser de 13 µg/m3 pel PM2,5 i de 27 µg/m3 per l’NO2. Aquests valors són gairebé iguals als del 2020, i un 23% i un 28% menors, respectivament, que els que hi havia abans de la pandèmia.

L’informe apunta també que el districte més afectat continua sent l’Eixample, així com el fet que el 4% de les escoles van superar el límit legal de NO2.

Nous nivells guia

Per altra banda, durant l’any 2021 s’han publicat les noves guies de l’OMS que indiquen que la contaminació de l’aire és perjudicial per la salut a uns nivells de partícules PM10 i PM2,5 i de NO2 (15 μg/m3, 5 μg/m3 i 10 μg/m3 de mitjana anual, respectivament) inferiors als considerats fins ara. A partir d’això s’ha calculat de nou l’impacte de la contaminació ambiental en la salut pública.

D’aquesta manera, la contaminació causa cada any al voltant de 1.200 morts, així com 750 nous casos d’asma infantil i 110 de càncer de pulmó. El cost social s’estima en 855 milions d’euros (l’1% del PIB de la ciutat i 520 euros per càpita), mentre el cost sanitari d’aquests casos de malaltia s’estima en 4,7 milions d’euros.

La contaminació de l’aire és, doncs, un problema encara més greu que el considerat fins ara.

Consulta l’informe complet: https://www.aspb.cat/noticies/qualitat-laire-barcelona-2021