1 July, 2021 - 15:13

Medi ambient i sostenibilitat. La microxarxa “Sumem Energies” vol donar resposta als reptes energètics globals i empoderar l'alumnat i professorat sobre què és i com s’utilitza l'energia.

La microxarxa “Sumem Energies” vol donar resposta als reptes energètics globals i empoderar l'alumnat i professorat sobre què és i com s’utilitza l'energia.

Aquest any s’han sumat a la iniciativa un total de 9 centres de la xarxa d’Escoles + Sostenibles amb alumnes tant de secundària com del Batxillerat, que han aprofitat aquest recurs i han completat les quatre etapes (motivació, diagnosi, acció i avaluació) al voltant de les quals està estructurat el projecte, realitzant un itinerari bàsic de mínim 5 activitats d’un total de 16 que hi havia disponibles als recursos didàctics.

“Els materials ens han aportat una estructura base per treballar tot el tema, amb moltes activitats ben detallades i amb diversos camins a seguir segons el temps disponible, el nivell de l’alumnat, la disponibilitat de recursos o les problemàtiques de cada centre” afirma Anna Gou, professora de l’Institut Quatre Cantons.

Eficiència energètica a l’aula i a casa

Els principals objectius de la microxarxa “Sumem Energies” són entendre què és l’energia, com i quan s’utilitza i l’impacte ambiental i social del model energètic actual, així com empoderar la comunitat educativa donant eines per estalviar energia, millorar el confort i fomentar l’ús d’energies renovables des del centre educatiu.

Anna Gou també subratlla que “treballar aquestes temàtiques a l’aula ajuda a conscienciar tot el centre de l’impacte que té l’ús de l’energia en els problemes ambientals actuals alhora que permet que l’alumnat transmeti aquests coneixements a les seves famílies amb propostes de diagnòstic a casa, d’anàlisi de factures o d’actuacions a nivell familiar”.

“Gràcies al projecte de la microxarxa, a casa, hem canviat totes les bombetes per llums LED i he après moltes coses, com per exemple, quina és la transmitància tèrmica perfecta dels murs d’un edifici o les diferents formes d’aprofitar la llum natural” afirma Ivan Rubio, alumne de 4rt d’ESO de l’Institut Bernat Metge.  “L’activitat que més m’ha agradat ha estat anar per l’institut apuntant l’orientació de totes les finestres i mesurant el nivell de llum natural disponible per poder assignar a cada aula una targeta d’eficiència lumínica”, explica.

Una xarxa de suport entre escoles

De manera paral·lela als itineraris de cada centre, també s’ha dut a terme una activitat transversal de comunicació perquè l’alumnat compartís amb la resta de la comunitat educativa les descobertes energètiques del centre, així com la creació d’una comissió energètica, a través de la qual posar en comú l’aprenentatge fet i plantejar accions de millora.

En aquest sentit, Anna Gou destaca la importància “del suport de l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB) i d’Escoles + Sostenibles a l’hora de coordinar els diferents centres que treballen en el programa i l’organització de trobades entre ells per ajudar a motivar l’alumnat i a fer comunitat entre el professorat”.

Hem de tenir en compte que la microxarxa “Sumem Energies” neix arran de les experiències prèvies de treball amb temes energètics a les escoles, especialment del projecte E3 d’acompanyament i empoderament a la descoberta i millora energètica dels centres educatius de Barcelona, que es va dur a terme el curs 2017-2018 amb una prova pilot als instituts Barri Besòs, Dr. Puigvert i Rambla Prim.

L’any que ve es preveu augmentar fins a 20 el nombre de centres participants en la microxarxa “Sumem Energies” i s’espera continuar amb les activitats proposades, incorporant-ne algunes de noves de perfil domèstic, com entendre la nova estructura tarifària o poder fer una auditoria a casa.