El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50% de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera fonamental actuar en aquests equipaments per promocionar les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caràcter exemplificador davant la ciutadania. 

Actualment ja s'ha instal·lat sistemes de generació fotovoltaica en més de 100 edificis municipals i 17 pèrgoles generadores d’energia en parcs i places de la ciutat. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima. 

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables als edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona, que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia. 

Quanta energia genera Barcelona

La ciutat té actualment 17 pèrgoles a l’espai públic i més de 100 edificis municipals que representen una potència instal·lada de 3.525 kWp i una generació de 4.358 MWh, equivalent al consum de més de 1.900 llars i un estalvi d’emissions de CO2eq de 1.900 tones. 

En aquest mapa hi podreu trobar on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen.