La ciutat de Barcelona disposa de dues xarxes urbanes de climatització centralitzades: la xarxa de Llevant, que cobreix l'àrea del Fòrum-22@, i la de ponent, que cobreix la Zona Franca i el barri de la Marina del Prat Vermell. Les xarxes subministren als edificis aigua calenta i aigua freda per a calefacció i climatització i aigua calenta sanitària. 

La centralització en la producció permet una millor eficiència energètica respecte a les solucions individuals amb calderes o equips d’aire condicionat. Els edificis que cal subministrar es connecten amb la central mitjançant una xarxa de canonades que vehiculen aigua calenta o aigua freda que s’ha produït a la central. La generació es fa aprofitant els recursos energètics residuals, com per exemple els de la planta de revaloració energètica del Besòs, o aprofitant el fred residual que es genera en el procés de regasificació del gas natural liquat al port de Barcelona. 

Actualment, les dues xarxes de calor i fred tenen una extensió superior als 24 quilòmetres. Entre totes dues subministren una energia tèrmica total de 105 GWh/any i l’objectiu és anar-les ampliant. 

Les xarxes són gestionades per empreses mixtes en les quals participa l’Ajuntament de Barcelona. Si voleu saber-ne més: 

En procés de construcció es troba la de la Sagrera, que es construirà en l'entorn de l'estació intermodal de la Sagrera, i una microxarxa a l'entorn de La Model.