L’educació és un instrument fonamental per progressar en la cultura de la sostenibilitat i contribuir a l’adquisició de nous valors, actituds i comportaments. Per aquest motiu l’any 2001, en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, va néixer el programa Escoles+Sostenibles, per contribuir a la sostenibilitat des de l’educació i amb el reconeixement de les escoles com a agents de canvi a la ciutat. 

En els darrers anys Escoles+Sostenibles, conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Agència d’Energia, han impulsat projectes per incorporar l’energia a les escoles des d’una perspectiva educativa i pràctica.  

Microxarxa “Sumem energies”

El curs 2020-21 s’ha posat en marxa la microxarxa “Sumem energies”.  

Les microxarxes són grups de centres educatius que, utilitzant la metodologia que promou Escoles + Sostenibles, desenvolupen al mateix temps projectes centrats en la mateixa temàtica.  

La microxarxa “Sumem energies” vol donar resposta als reptes energètics globals i empoderar alumnat i professorat, sobre què és i com utilitzar l’energia, mitjançant activitats pràctiques aplicades al mateix centre educatiu.  

Projecte E3 d’empoderament energètic en centres educatius

Durant el curs 2017-2018 es va desenvolupar el projecte E3 d’acompanyament i empoderament a la descoberta i millora energètica dels centres educatius de Barcelona, i se’n va fer una prova pilot a tres centres de la ciutat: els instituts Barri Besòs, Dr. Puigvert i Rambla Prim.  

L’E3 tenia com a objectius:  

  • Impulsar projectes interdisciplinaris d’aprenentatge i servei als centres educatius en relació amb l’energia.  
  • Reduir i optimitzar el consum energètic dels centres i millorar-ne el confort.  
  • Determinar l’estat actual dels centres i identificar potencial de millora. 
  • Impulsar la sobirania energètica a la ciutat. 
  • Conscienciar sobre la vulnerabilitat energètica i col·laborar a donar-hi resposta.  

Amb els aprenentatges i conclusions del projecte E3 es va desenvolupar la microxarxa “Sumem energies”.

Adaptació de les escoles al canvi climàtic: projecte UIA

L’Ajuntament de Barcelona ha rebut el finançament de la Urban Innovation Action (UIA), un programa de la Comissió Europea per al projecte “Adaptar escoles al canvi climàtic a través del verd, el blau i el gris”, que planteja intervencions a onze escoles amb un paquet de mesures blaves (incorporació de punts d’aigua), verdes (espais d’ombra i vegetació) i grises (actuacions als edificis per millorar-ne l’aïllament). 

L’objectiu és convertir onze escoles que actualment són vulnerables a la calor en refugis climàtics oberts a tota la ciutadania implementant solucions tradicionals contra la calor als edificis i transformant els patis introduint vegetació, espais d’ombra i punts d’aigua.