La situació d’excepcionalitat com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 ha provocat que la ciutat, igual que la resta del país i el món, hagi aturat pràcticament tota la seva activitat, tant en l’àmbit de serveis, com pel que fa a la indústria o la mobilitat, exceptuant les activitats relacionades amb els serveis essencials.

Aquesta aturada té un impacte directe en el consum d’energia, tant en l’àmbit de ciutat com a una escala més global, i ha canviat clarament els patrons de consum d’energia habituals, així com el repartiment sectorial. A més, aquests canvis en el consum energètic tenen un impacte directe en la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la ciutat (GEH).

L’Agència de l’Energia ofereix aquests informes, que recullen l’estimació de l’evolució setmanal dels consums d’energia i la seva traducció en reducció d’emissions de GEH, a partir de la informació disponible, per tal de veure l’impacte que ha suposat la crisi de la Covid-19.

S’aporten dades de consums energètics (electricitat i gas natural) a escala sectorial i dades dels consums municipals. A partir d’aquestes dades es pot elaborar una estimació respecte a la reducció d’emissions de GEH associada als casos anteriors, però també als impactes sectorials com ara el tractament de residus i l’activitat portuària i aeroportuària.